Dagens åpningstider: Stengt
Home
 • Butikkoversikt
  • Butikker
  • Spisesteder
  • Oversiktskart
Personvern

Personvern

Personvernerklæring


Denne personvernerklæringen handler om hvordan Cityterminalen AS (Org.nr. 968 314 238) samler inn og bruker personopplysninger fra brukere på torvbyen.no


Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte.


Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvilken relasjon du har til Torvbyen. Vi behandler navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge dine henvendelser til oss. Dette skjer på grunnlag av en interesseavveining der behandling av personvernopplysninger er nødvendig for at vi skal kunne hjelpe deg med det du lurer på. Vi lagrer og behandler personopplysningene i henhold til det til enhver tid gjeldende personopplysnings regelverket.


Hvilke personopplysninger blir samlet inn

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Postnummer


Hvordan blir disse opplysningene delt?

I noen tilfeller deler vi opplysninger også med samarbeidspartnere som bruker opplysningene til å formidle målrettet innhold og/eller tilbud gjennom sine tjenester. Vi inngår da avtaler som begrenser adgang til bruk av opplysninger og fastsetter forpliktelser til å følge gjeldende personvernlovgivning. Om det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av tjenester, vil informasjonen kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring. Vi kommer ikke til å dele, selge eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet i denne personvernerklæringen.


Hvilke rettigheter har du?

 • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg.
 • Rett til korrigering – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert uten opphold.
 • Rett til sletting – du har rett til å kreve at vi sletter personopplysninger vi har lagret om deg uten opphold.
 • Rett til begrensning av behandling – du har rett til å kreve at vi stopper behandling av personopplysningene dine.
 • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et format som kan overføres til en annen tjenesteleverandør.
 • Rett til å trekke tilbake samtykket – du kan når som helst trekke tilbake samtykket helt eller delvis til at vi behandler dine opplysninger og bruker dem til markedsføringsformål.
 • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til tilsynsmyndighetene. I Norge er dette Datatilsynet, og kontaktinformasjon finnes på deres hjemmesider.
 • Rett til informasjon ved brudd på personopplysnings sikkerheten – hvis et brudd på personopplysnings sikkerheten medfører høy risiko for dine rettigheter og friheter vil vi varsle deg.


For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger lenger ned. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, innen 7 virkedager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.


Barns personvern

Vi ønsker ikke å samle inn eller på annen måte behandle personopplysninger om barn under 15 års alder.

Hvis barn under 15 år likevel har gitt oss personopplysninger, vil vi vurdere å slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet og når det er nødvendig. Foresatte kan kontakte oss som angitt nedenfor.


Hva er informasjonskapsler? 

Cookies er små tekstfiler som lagres på din datamaskin. Disse fungerer som ditt ID-kort og kan ikke utføre programkode eller overføre virus. Informasjonskapslene er bare dine, og kan bare leses av datatjeneren som ga dem til deg. Cookies brukes til å samle informasjon for å optimalisere reklamer og tilbud. Informasjon som vi får fra cookies lagres ikke sammen med dine private opplysninger eller ordrehistorikk. De benyttes utelukkende til å vise deg målrettet reklamer og/eller tilbud som er tilpasset ditt behov ved å bruke click stream analyser (f.eks. vises en reklame for parkett dersom du nettopp har sett på parkett). Vårt mål er å gi deg en opplevelse hvor visningene er tilpasset din smak og dine preferanser. For mer info, se vår Cookie policy nederst på nettsiden.


Digital annonsering 

På våre sider vil du bli bedt om å samtykke til bruk av cookies. Dersom du samtykker, vil vi bruke cookies ved din bruk av våre digitale løsninger. Listen over informasjonskapsler som brukes på våre digitale løsninger finner du på våre sider når du samtykker til bruk av cookies. Tredjeparter Vi vil kunne benytte tredjeparter til å bistå oss med håndtering av informasjon generert fra bruk av cookies, herunder til markedsføring. Et eksempel på en slik tredjepart er AdForm. Våre digitale løsninger kan inneholde reklame fra, innhold fra, eller linker til tredjepart. 


Lenker

Vår nettside og våre andre digitale tjenester kan inneholde linker til andre nettsider som ikke er under vår kontroll. Vi kan ikke ta ansvar for personvernet eller innholdet på disse nettsidene, men vi tilbyr linkene for å gjøre det lettere for våre besøkende å finne mer informasjon på bestemte områder.


Endringer i personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere personvernerklæringen for Torvbyen sine tjenester, for å gjenspeile eventuelle endringer på nettstedene. Når vi oppdaterer personvernerklæringen, vil den nye erklæringen bli publisert på nettstedene 14 dager før endringene iverksettes. Vi vil informere om endringene i de tjenestene som berøres.


Kontakt oss

Dersom du har spørsmål om personvernerklæringen, kan du kontakte Monique Blystad: monique.blystad@torvbyen.no.