Siste nytt om bygg A. Bygg B holder åpent som normalt.

Viktig informasjon om sentret

Etter nye undersøkelser og dialog med fagkonsulenter har vi besluttet å stenge hele Bygg A (delen mot Kirken) i Torvbyen fra og med fredag morgen 31. mars. 

Bakgrunnen er at undersøkelsene viser at det trolig vil være nødvendig å gjennomføre forsterkningstiltak i bygningskonstruksjonen, og vi stenger Bygg A som et forsiktighetstiltak. 

Dette innebærer at det ikke vil være adgang til Bygg A. Inngangene 1, 2, 3 og 4 er stengt. P-huset mot kirken er også stengt. 

Bygg B med inngangene 5, 6, 7 og 8 er ikke berørt og holder åpent som normalt. Parkeringshuset i Cityterminalen er åpen, og butikkene inne på gangbroen er også åpne. 

Publisert. 31.mars

-----

Oppdatering om Torvbyen bygg A. 

Vi starter arbeidet med å finne den beste langsiktige løsningen for Torvbyen bygg A og Fredrikstad sentrum. De grundige undersøkelsene fagkonsulenter har utført på bygg A, viser at det er mer omfattende enn først antatt å utbedre bygg A. 

Vi ønsker å vurdere fremtidige muligheter for bygg A, noe som betyr at vi vil starte planleggingssamtaler med arkitekter, entreprenører og Fredrikstad kommune. 

Mens bygg B vil fortsette å være åpent som normalt, vil bygg A forbli stengt i en lengre periode mens den langsiktige planleggingen pågår. 

Hilsen Torvbyen 

Publisert: 27.sep 

 

Velkommen til Torvbyen!